Değerli Meslektaşlarımız,

Yaklaşık 15 yıllık bir düşüncenin eseri olan Otokorkuluk ve Yol Güvenlik Sistemleri Derneği OYGSD; ALKA, ÇEPAŞ GONVARRİ, KİSAN SAFEROAD, ŞA-RA, KIRAÇ VE YİMTAŞ firmalarının liderliğinde kurularak 2 Temmuz 2014 tarihinde resmen faaliyete geçmiştir.

Ülkemizde iş birliği ve birliktelik ruhunun yeni bir temsilcisi olan OYGSD;öncelikle Otokorkuluk ve Yol Güvenlik Sistemleri sektöründe faaliyet gösteren ister etki ister ilgi alanında olsun tüm imalatçı, montajcı, taşıyıcı, firmalar ile yakın sektörlerdeki kuruluşları kurumsal bir çatı altında toplamayı hedef edinmiştir.

Kalite ve uygulamaların ortak bir platformda dile getirilmesi için OYGSD’un kurulmasının çok önemli rolü olduğunu ve artık sorunların tek bir merkezden çözüm bulacağı değerlendirilmektedir.

Amaç öncelikle gerçekleştirilecek ortak akıl ile yeni tasarımlar üretmek, kurulacak test merkezleri ile geliştirilecek ürünleri değerlendirerek uluslararası standartları yakalamak ve dünya markaları yaratmaktır.

Karayollarında güvenle ulaşım sağlamak isteyen insanımızın en doğal vatandaşlık hakkı olan bu talebinin mükemmel şekilde karşılanmasının yegâne yöntemi uluslararası standartlara uygun üretim yapmaktır.

Eğitilmiş ve etkin insan kaynağını devamlı motive ederek huzurlu ve güven ortamında çalışmasını sağlamak ve sonuçta standartlara uygun maksimum üretimi gerçekleştirmek;satıştan teslimata kadar mevcut tüm süreçleri müşteri ve çalışan odaklı yönetmek gerçeğimiz olmalıdır.

Saygılarımızla…

Başa Dön